Wijziging Wet Koop op Afstand vanaf 13 juni 2014

Geplaatst op 10 juni 2014
   

Vanaf 13 juni 2014 treden er een aantal wijzigingen in werking die voor eigenaren van webwinkels van groot belang zijn. Het toezicht op deze Wet valt onder verantwoordelijkheid van de ACM. Er zal door de ACM actief worden gecontroleerd op compliance met de nieuwe regels.

 

Een aantal belangrijke wijzigingen:  

 

Herroepingsrecht

 

Tot op heden had een consument altijd het recht zijn koop binnen 7 dagen te herroepen. Vanaf 13 juni is deze termijn verlengd tot 14 dagen. Een consument kan dus zonder opgaaf van redenen zijn koop binnen deze termijn herroepen. U bent als webwinkelier verplicht de consument op deze mogelijkheid te wijzen. Indien u niet aan dit vereiste voldoet, wordt het herroepingsrecht van de consument verlengd van 14 dagen naar 12 maanden!

 

De gewijzigde wet verplicht u om een modelformulier tot herroeping van de aankoop aan te bieden op uw website. Ook dit is dus een nieuwe voorwaarde waar u als webwinkelier aan moet voldoen.  

 

  Nadat de consument heeft aangegeven het product te willen retourneren, heeft hij 14 dagen de tijd om dit ook daadwerkelijk te doen. U dient het aankoopbedrag (let op: inclusief verzendkosten) binnen 14 dagen aan de consument te retourneren. De kosten voor het retourneren, kunt u wel aan de consument doorbelasten.

 

Overigens is het downloaden van digitale inhoud (bijvoorbeeld e-books en films) uitgesloten van het herroepingsrecht. U dient de consument dan wel expliciet in te laten stemmen met het afzien van het herroepingsrecht.

 

De bestelknop

 

Tot op heden was het voldoende om een bestelknop op uw website aan te bieden. Immers, was het duidelijk dat de consument met het drukken op de bestelknop een betalingsverplichting aan zou gaan. De wijzigingen vanuit Europa hebben tot verscherpte eisen geleid ten aanzien van deze bestelknop. Vanaf 13 juni moet het namelijk ook ondubbelzinnig duidelijk zijn dat de consument daadwerkelijk een betalingsverplichting aangaat. U zou dus bijvoorbeeld moeten vermelden: “nu kopen” of een andere term waaruit volgt dat de consument ondubbelzinnig een betalingsverplichting aangaat.

 

Automatisch aanvinken

 

Vanaf 13 juni is het niet langer toegestaan automatisch vakjes aan te vinken waarbij extra’s (denk aan een additionele verzekering, accessoires etc.) automatisch aan de bestelling van de consument worden toegevoegd. Uiteraard kunt u deze mogelijkheden wel blijven bieden, maar dan moet de consument deze extra’s wel actief aanvinken. Dit geldt uiteraard ook voor de akkoordverklaring van de consument met de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

 

Veilingen

 

De nieuwe wet heeft grote consequenties voor zogeheten veilingsites. Met de wijziging van de Wet Koop op Afstand, vallen ook veilingsites direct onder de werking van deze Wet. Dat betekent dat consumenten hun aankopen via dergelijke sites bijvoorbeeld gewoon kunnen herroepen. Alleen ingeval er een mogelijkheid bestaat om ook persoonlijk bij een veiling aanwezig te zijn, valt een veiling niet onder deze wet. Verloopt alles geautomatiseerd (wat bij het gros van de veilingsites het geval is), dan zijn alle bepalingen uit de Wet onverkort van toepassing op aankopen gedaan door consumenten.   

Uiteraard zijn er nog tal van wijzigingen te benoemen die vanaf 13 juni in werking zullen treden. C’est le ton qui fait la musique: elke wijziging kent natuurlijk verschillende nuances die per geval verschillend zijn. Wilt u meer weten over de nieuwe wet en de gevolgen die deze wet kan hebben op uw webwinkel of wilt u weten of uw website juridisch in orde is? Neem dan contact op met de juristen van Debitforce.   

Tatiana Quist-Koppelaar

  Juni 2014 

Algemene voorwaarden   Juridische termen   Disclaimer