Juridisch incassobeheer

Buitengerechtelijk en gerechtelijk

Wanneer uw klant niet overgaat tot betaling van uw vordering is het een goede keuze om de juristen van Debitforce in te schakelen. De juristen van Debitforce zijn gespecialiseerd in het incasseren van vorderingen op een snelle, efficiŽnte en professionele wijze met respect voor uw klantrelatie.

Het is bewezen dat vorderingen sneller betaald worden indien u deze uitbesteedt aan professionals. Een brief c.q. aanmaning van een jurist heeft een andere impact dan een brief van uw eigen debiteuren afdeling, dat is een feit. De juristen van Debitforce schrijven uw debiteur aan en spannen zich maximaal in om in het buitengerechtelijke traject betaling te verkrijgen. Indien de vordering ondanks buitengerechtelijke inspanningen onbetaald blijft zullen de juristen van Debitforce betaling afdwingen middels een gerechtelijk traject tegen vooraf vastgestelde tarieven. Bij Debitforce weet u altijd vooraf waar u aan toe bent !

Werkwijze
Buitengerechtelijke incasso
Wanneer uw debiteur, ondanks dat u hem diverse malen heeft gesommeerd, niet tot betaling overgaat is het raadzaam uw vordering uit handen te geven aan Debitforce. Vanaf dat moment begint het incassotraject te lopen waarin Debitforce uitblinkt en haar sporen ruimschoots heeft verdiend. Debitforce zal uw debiteur aanschrijven en zich maximaal inspannen om ervoor zorg te dragen dat u uw vordering betaald krijgt. Het is voor de juristen van Debitforce vanzelfsprekend om de relatie tussen u en uw debiteur voorop te stellen en iedere debiteur met respect te benaderen.

Gerechtelijke incasso
Indien uw debiteur, ondanks alle inspanningen van de juristen van Debitforce, nog steeds de vordering weigert te betalen zal Debitforce in overleg met u, uw debiteur dagvaarden en in rechte betrekken. Hierbij zal Debitforce naast de hoofdsom ook de eventueel overeengekomen administratiekosten, buitengerechtelijke incassokosten, overeengekomen rente, betekeningkosten en griffiekosten van uw debiteur vorderen. Indien de rechter u in het gelijk stelt zal uw debiteur worden veroordeeld tot betaling van al hetgeen Debitforce voor u heeft gevorderd. Dit houdt in dat het uit handen geven van uw vordering aan Debitforce u vrijwel niets zal kosten wanneer de vordering wordt toegewezen.

Samenwerken met juristen van Debitforce:

  • U bent verzekerd van de juiste juridische expertise daar er enkel juristen werkzaam zijn bij Debitforce
  • U heeft direct contact met de jurist die uw zaak behandelt
  • U betaalt een vast overeengekomen bedrag waardoor u achteraf niet voor verrassingen komt te staan
  • U hoeft geen abonnementskosten te betalen
  • U bent verzekerd van een snelle afhandeling van uw incasso-opdrachten
  • U kunt ook buiten kantooruren contact opnemen met uw toegewezen jurist

Algemene voorwaarden   Juridische termen   Disclaimer