Vastgoedbeheer

Waarom financieel vastgoedbeheer door juristen van Debitforce Legal Services ?
Vastgoedbeleggingen worden in fiscale zin pas tot 'box 3 beleggingen' gerekend als het inkomen verkregen uit onroerend goed niet wordt aangemerkt als winst uit een onderneming en/of inkomen uit overige werkzaamheden. Hiervan is sprake wanneer een belegger inspanningen verricht die door de belastingdienst worden gekwalificeerd als 'meer dan actief vermogensbeheer'. In dat geval wordt het inkomen uit onroerend goed belast in box 1 tegen een progressief belastingtarief van (maximaal) 52%, waarbij het werkelijke rendement wordt belast.

Voorkom belastingheffing in box 1 !
Streeft u (pro)actief vermogensbeheer na bij het beheer van uw vastgoed en wenst u ontzorgt te worden door kundige juristen? Besteed dan uw vastgoedmanagement uit aan Debitforce Legal Services. Debitforce biedt u een duidelijke en heldere oplossing, waarmee onaangename verrassingen - zoals belastingheffing in box 1 - op eenvoudige wijze kunnen worden voorkomen.

Wat doet Debitforce Legal Services voor u:

  • Huurcontractadministratie
  • Facturering
  • Huuraanpassingen
  • Debiteurenbewaking (tijdig signaleren van problemen bij huurders)
  • Verwerken en controleren van ontvangen facturen
  • Bewaken van exploitatiekosten
  • Opstellen van afrekening voorschotten servicekosten
  • Communicatie met uw huurder(s) waar nodig
  • Rapportage en verantwoording

Prijzen:
1-10   verhuurbare objecten   29 euro per object per maand
11-20   verhuurbare objecten  26 euro per object per maand
21-30   verhuurbare objecten  23 euro per object per maand
31 of meer  verhuurbare objecten  prijs in overleg met cliŽnt

Gereduceerde tarieven Pink Advocaten bij eventuele rechtsgang:
Debitforce Legal Services werkt nauw samen met Pink Advocaten en heeft met dit advocatenkantoor een gereduceerd uurtarief afgesproken. Indien u onverhoopt in een juridische procedure terecht zou komen met uw huurder kunt u als klant van Debitforce Legal Services gebruik maken van deze gereduceerde tarieven. De juristen van Debitforce zullen (kosteloos) e.e.a. overdragen c.q. begeleiden.

Algemene voorwaarden   Juridische termen   Disclaimer