Disclaimer

Debitforce besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker evenwel geen rechten worden ontleend, die worden geheel voor eigen risico gebruikt. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Debitforce is niet aansprakelijk voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Informatie verzonden aan Debitforce via de formulieren op de website van Debitforce is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.

Algemene voorwaarden   Juridische termen   Disclaimer